jueves, 29 de octubre de 2009

La densitat

Com podem mesurar la densitat?

En aquesta imatge podeu vorer de forma esquematizada con podem mesurar la densitat de substàncies sòlides, líquides i gasoses.Així, podem trobar objectes amb igual volum (a la imatge, els cilindres) però diferent massa i per tant diferent densitat. O bé, altres en els que la massa és la materixa però tenen diferents formes.I per acabar, en compte de l'experiment de diferents pilotes en un recipient amb aigua com el que proposa el llibre, ací teniu un molt curiós que va fer Flipy amb líquids de diferents densitats i fruites varies.

lunes, 26 de octubre de 2009

Teodolit i Catetòmetre
Teodolit: Instrument que permet realitzar mesures angulars.Consta d'un cercle graduat, de 0° a 180° en cada sentit, col·locat horitzontalment i sobre ell un altre cercle graduat vertical amb una alidada que representa la mira o un petit telescopi com el de la imatge. Amb el temps es va convertir en un instrument imprescindible per a la geodèsia i la cartografia.Catetómetro: Este aparato es simplemente un medidor de ángulo de elevación, que nos permitirá que triangulemos la altura de un objeto.domingo, 25 de octubre de 2009

Benvinguts/des !!

Hola a tots/totes

Aquest blog va a tractar de mantenir-nos en contacte en Internet. Es tracta d’un blog de la classe, per això va dirigit a tots els que cursen aquesta assignatura.

Ací al llarg del curs trobareu recursos (activitats, textos, webs, videos, imatges, etc), debats, humor, concursos, etc. al voltant de l'assignatura.

D'aquesta manera podren aprendre i gaudir de les ciències d'una manera molt més divertida i profitosa.

En la ma de tots nosaltres està que açò resulte i tire endavant. Així que, a per totes, i que comence la funció!!