lunes, 26 de octubre de 2009

Teodolit i Catetòmetre
Teodolit: Instrument que permet realitzar mesures angulars.Consta d'un cercle graduat, de 0° a 180° en cada sentit, col·locat horitzontalment i sobre ell un altre cercle graduat vertical amb una alidada que representa la mira o un petit telescopi com el de la imatge. Amb el temps es va convertir en un instrument imprescindible per a la geodèsia i la cartografia.Catetómetro: Este aparato es simplemente un medidor de ángulo de elevación, que nos permitirá que triangulemos la altura de un objeto.No hay comentarios:

Publicar un comentario